Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy w trosce o czystsze powietrze

Strażnicy kontra smogLiczne interwencje podejmowane na zgłoszenia mieszkańców, ponad 400 kontroli przeprowadzonych na posesjach, akcja pobierania próbek popiołu do laboratoryjnej analizy oraz zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Kończy się sezon grzewczy, podczas którego gdańscy strażnicy zaangażowali się w kompleksowe działania, których celem było ograniczanie szkodliwego procederu spalania odpadów w domowych piecach.

Strażnicy kontra smogOd 1 października 2017 roku do 25 marca 2018 roku za pośrednictwem alarmowego numeru 986 Straż Miejska w Gdańsku odebrała 722 zgłoszenia, w których mieszkańcy skarżyli się na pochodzące z kominów zadymienie. W tym czasie funkcjonariusze przeprowadzili 420 kontroli pod kątem spalania odpadów w paleniskach do tego nieprzystosowanych. Nałożyli 47 mandatów (na łączną kwotę 3480 złotych), a w 71 przypadkach poprzestali na pouczeniach.

W poprzednim sezonie grzewczym (01.10.2016 r. – 31.03.2017 r.) strażnicy odebrali 795 zgłoszeń od mieszkańców. Przeprowadzili 267 kontroli. Na sprawców wykroczeń (z art. 191 Ustawy o odpadach) nałożyli 80 mandatów (na łączną kwotę 4420 zł). Przesłali też do sądu 8 wniosków o ukaranie.

Popiół do analizy

Strażnicy kontra smogNa początku tego roku wznowiona została akcja pobierania próbek popiołu do laboratoryjnej analizy. Badanie pozwala stwierdzić, czy do pieca trafiały odpady oraz inne niebezpieczne dla środowiska materiały. Działania prowadzone były w ścisłej współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Rzeczoznawca odwiedził posesje, które najczęściej pojawiały się w zgłoszeniach mieszkańców. 15 próbek trafiło następnie do specjalistycznego laboratorium. Ekspertyza wykazała, że w czterech instalacjach grzewczych spalane były odpady. Sprawy trafią do sądu.

W ubiegłym roku przeprowadzono 10 identycznych badań. Siedem z nich potwierdziło spalanie w piecach odpadów. Wnioski o ukaranie zostały przesłane do sądu, który w każdym przypadku nałożył na sprawcę zanieczyszczenia grzywnę.

[video youtube="YGp9H6SK9qM"]

Jedna z osób ukaranych w postępowaniu nakazowym grzywną w wysokości 500 złotych odwołała się od decyzji. Sąd rozpatrzył następnie sprawę w trybie zwyczajnym i uznał tę osobę winną zarzucanego jej czynu (art. 191 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 155 Ustawy o odpadach). 22 marca 2018 roku zapadł wyrok (nieprawomocny). Osoba została ukarana grzywną w wysokości 4000 złotych. Będzie musiała też pokryć koszty postępowania sądowego w wysokości 520 złotych – mówi oskarżyciel publiczny Straży Miejskiej w Gdańsku, starszy inspektor Cezariusz Wiśniewski z Referatu Wykroczeń.

Więcej kontroli, mniej mandatów

Strażnicy kontra smogMimo, że w kończącym się sezonie grzewczym strażnicy przeprowadzili więcej niż rok wcześniej kontroli i pobranych zostało więcej próbek popiołu do laboratoryjnej analizy, stwierdzonych zostało mniej wykroczeń. Z czego może to wynikać?

Spalanie odpadów i smog to tematy, o których w ostatnim czasie nieustannie mówi się w środkach masowego przekazu. Wiele osób mogły przekonać argumenty, że wrzucając do pieca odpady, szkodzimy przede wszystkim sobie i swojemu otoczeniu. Ale prawdą jest też, że mieszkańcy są teraz dużo bardziej wyczuleni na problem. Czasami wystarczy, że nad kominem pojawi się dym i straż od razu dostaje zgłoszenie z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Wszystkie takie sygnały oczywiście sprawdzamy, choć w licznych przypadkach podejrzenia się nie potwierdzają – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze oznacza, że w piecu spalane są szkodliwe substancje. Nadmierne zadymienie lub uciążliwa woń mogą być wynikiem używania węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna. Prawo dopuszcza stosowanie takiego opału i nie jest to czyn zabroniony. Także pogoda ma wpływ na to, jak rozpościera się dym. W zależności od warunków atmosferycznych zadymienie może być odczuwane jako mniej lub bardziej uciążliwe.

Edukacja i profilaktyka

Strażnicy kontra smogOprócz kontrolowania i wyciągania konsekwencji wobec sprawców zatruwania powietrza, strażnicy miejscy stawiają też na edukację. Referat Profilaktyki ma swojej ofercie zajęcia „Ekologiczna klasa”, adresowane do uczniów szkół podstawowych, którzy dowiadują się jak segregować odpady, zmniejszać ich ilość i ponownie je wykorzystywać. Funkcjonariusze omawiają z młodymi ludźmi problem spalania śmieci oraz szkodliwy wpływ tego procederu na zdrowie i środowisko. W kończącym się sezonie grzewczym przeprowadzone zostały 23 zajęcia z cyklu „Ekologiczna klasa”. Wzięło w nich udział 361 dzieci z 7 szkół. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z przedstawicielami Zakładu Utylizacyjnego.

„Stop smogowi!” – tak brzmiało hasło XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, organizowanej między innymi przez Straż Miejską w Gdańsku dla nieco starszych uczniów. Do konkursu przystąpiły 924 osoby z 43 pomorskich szkół średnich. W Gdańsku uczestniczyło w nim 237 uczniów z 10 placówek. W finale XI Olimpiady, który odbył się 22 marca 2018 roku, najlepsi z najlepszych zaprezentowali autorskie projekty. Diagnozowali w nich kwestie związane z niewłaściwym spalaniem odpadów komunalnych, proponowali też pomysły na rozwiązanie problemu. Zwycięstwo przypadło uczennicy IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Emilii Niedziałek.

Strażnicy kontra smogJesienią gdańscy strażnicy przygotowali prawie 3500 ulotek z informacjami o szkodliwości spalania odpadów. Zawieszki były rozdawane podczas kontroli posesji, jak również w ramach spotkań z mieszkańcami. Trafiały też do zainteresowanych za pośrednictwem rad dzielnic. Ulotki wciąż są dostępne w referatach dzielnicowych Straży Miejskiej w Gdańsku.

Czytaj także: - Stop trucicielom! - XI Olimpiada: Najlepsi z najlepszych walczyli o indeks - Ekologiczne klasy w Straży Miejskiej - Palisz śmieciami? Trujesz siebie, rodzinę, sąsiadów… - Po kontroli popiołu: siedem wniosków do sądu - Szukamy trucicieli – popiół do kontroli!