Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy sprawdzą, czy pasażerowie komunikacji miejskiej zakładają maseczki

Autor: Marta Drzewiecka
W autobusach, tramwajach i pociągach trzeba zasłaniać nos i usta. Ze stosowaniem się do tego obowiązku bywa jednak różnie. Od dziś nasze patrole będą prowadzić wzmożone kontrole w środkach transportu miejskiego.
strażnicy wchodzą do tramwaju.JPG

Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Na numer 986 trafia też coraz więcej sygnałów, że osoby korzystające z komunikacji miejskiej zapominają o zakładaniu maseczek. Celem kontroli jest przede wszystkim przypomnienie o aktualnych zasadach bezpieczeństwa i o tym, że odpowiedzialne zachowanie i troska o innych zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem. Pasażerowie, którzy uparcie będą odmawiać zasłaniania ust i nosa, muszą się liczyć z możliwością otrzymania mandatu w wysokości do 500 zł.

Funkcjonariusze na co dzień zwracają uwagę na stosowanie się do aktualnie obowiązujących nakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od początku tego roku strażnicy za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pouczyli 432 osób, wystawili 1913 mandatów i sporządzili 78 wniosków o ukaranie do sądu.

O czym trzeba pamiętać?

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

  • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
  • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa, zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.