Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Straż Miejska dzieciom

Gry i zabawy edukacyjne oraz pokaz sprzętu służbowego były atrakcjami dla uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Z okazji Dnia Dziecka, na zaproszenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1., Szkoły Podstawowej nr 79 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku, gdańska Straż Miejska przeprowadziła szereg gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, związanych z realizacją programu „Bezpieczeństwo na Wakacjach”. Celem programu jest profilaktyka młodzieży w zakresie właściwego zachowania się podczas letnich zabaw z użyciem sprzętu sportowego i kąpieli oraz podstawowych zasad profilaktyki przeciwalkoholowej i antynikotynowej. Dodatkową atrakcją były też pokazy sprzętu służbowego.