Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Stop trucicielom!

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego powraca problem spalania odpadów w przydomowych piecach. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego kontynuują kontrole posesji. W niektórych przypadkach pobierane mogą być próbki popiołu.

Funkcjonariusze sprawdzają posesje już od początku września. Wydobywający się z komina ciemny, drażniący dym bywa sygnałem, że w danym piecu palone są śmieci. Wtedy bardzo ważny jest czas reakcji. Każde zgłoszenie na numer alarmowy 986 jest natychmiast weryfikowane przez patrol.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POZA OPAŁEM WOLNO SPALAĆ: • PAPIER, TEKTURĘ I DREWNO, • OPAKOWANIA Z PAPIERU, TEKTURY I DREWNA, • ODPADY Z GOSPODARKI LEŚNEJ, ALE NIE CHEMIKALIA I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, • TROCINY, WIÓRY I ŚCINKI, • MECHANICZNIE WYDZIELONE ODRZUTY Z PRZERÓBKI MAKULATORY, • ODPADY KORY I KORKA.

Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom, że informują nas o wszelkich budzących wątpliwości sytuacjach. Spalanie śmieci poza konsekwencjami prawnymi prowadzi do zanieczyszczenia powietrza silnie trującymi związkami chemicznymi. Wpływa to bardzo negatywnie na nasze zdrowie – mówi inspektor ds. ochrony środowiska Dorota Gwizdalska. By o tym wszystkim przypomnieć, przygotowaliśmy specjalne ulotki informacyjne - dodaje.

NIE WOLNO SPALAĆ! • PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK, POJEMNIKÓW ORAZ TOREB FOLIOWYCH, • ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODPADÓW Z GUMY, • ODPADÓW ZIELONYCH POCHODZĄCYCH Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH, OGRODÓW, PARKÓW I CMENTARZY, • ELEMENTÓW DREWNIANYCH POKRYTYCH LAKIEREM LUB IMPREGNOWANYCH, • OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH LUB ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, • OPAKOWAŃ PO FARBACH, LAKIERACH, • PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU Z NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH, • ODZIEŻY, OBUWIA, • SZTUCZNEJ SKÓRY.

Od początku września wpłynęły do gdańskiej straży 83 zgłoszenia odnośnie spalania śmieci. W sześciu przypadkach mundurowi zastosowali pouczenia oraz wystawili sześć mandatów karnych. Przeprowadzili też wiele edukacyjnych rozmów.

Każdy kto zostanie przyłapany na spalaniu odpadów musi liczyć się z surową karą! Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi rażące naruszenie przepisów i w jego opinii mandat byłby karą nieadekwatną do popełnionego czynu, wtedy kieruje sprawę do sądu.

Próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli mundurowych na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Również w tym sezonie w niektórych przypadkach strażnicy wspólnie z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego będą pobierać próbki popiołu. Działania takie poprzedzi analiza przekazywanych nam zgłoszeń. To głównie na ich podstawie wskazywane będą miejsca, w których przeprowadzone zostaną specjalistyczne kontrole. W ubiegłym roku w siedmiu przypadkach na dziesięć ekspertyzy potwierdziły spalanie substancji szkodliwych. Te sprawy już trafiły do sądu i sprawcom wymierzono kary.

Trzeba wspomnieć, że podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze jest wynikiem spalania śmieci. Czasem nadmierne zadymienie i uciążliwa woń mogą oznaczać, że w danym piecu używany jest węgiel niskiej jakości lub wilgotne drewno. Również pogoda może mieć wpływ na to, jak rozpościera się dym. W zależności od warunków atmosferycznych zadymienie może być dla nas mniej lub bardziej uciążliwe.

Przeprowadzanie kontroli oraz wyciąganie konsekwencji wobec tych, którzy zatruwają powietrze to tylko część działań prowadzonych przez strażników miejskich. Bardzo ważna jest też bowiem edukacja. Funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki cyklicznie prowadzą zajęcia „Ekologiczna klasa”. Uczniowie szkół podstawowych uczą się jak segregować odpady, jak zmniejszać ich ilość oraz w jaki sposób można je ponownie wykorzystać. Omawiany jest także problem spalania śmieci oraz jego szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko. W działaniach tych mundurowych wspierają pracownicy Zakłady Utylizacyjnego.

Zanieczyszczenie powietrza i wynikające z tego konsekwencje to zagadnienie, z którym będą musieli się zmierzyć finaliści XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem "Stop smogowi!". Ich zadaniem będzie zdiagnozowanie kwestii dotyczących niewłaściwego spalania odpadów komunalnych, a także zaproponowanie rozwiązania problemu. Pierwszy etap konkursu już 7 grudnia.

  Czytaj także: