Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Wrzesień 2021

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w wrześniu 2021 roku:
Statystyka Wrzesień 2021 r.