Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2018

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2018 roku
Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 139
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 223
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 23
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 22
Nielegalny handel 7
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 792
Tytoniowe 370
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 137
Wobec osób bezdomnych 182
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 54
Działania profilaktyczne w szkołach 109
Wykroczenia drogowe 2586
Założone blokady 723
Usunięte pojazdy nieużytkowane 8
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 33
Przeciwko obyczajowości 29
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 22
Suma 5468