Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych we wrześniu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 148
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 121
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 25
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 24
Nielegalny handel 14
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 840
Tytoniowe 593
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 122
Wobec osób bezdomnych 153
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 69
Działania profilaktyczne w szkołach 163
Wykroczenia drogowe 3097
Założone blokady 665
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 58
Przeciwko obyczajowości 34
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 14
Suma 6154