Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych we wrześniu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe  260
Naruszenie ładu i porządku publicznego  5
Niszczenie zieleni i szkody leśne  73
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia  21
Zanieczyszczenie terenu przez psy  3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta  29
Nielegalny handel  50
Kontrole placówek handlowych  0
Alkoholowe  1188
Tytoniowe  445
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania  134
Wobec osób bezdomnych  174
Nielegalne plakatowanie i graffiti  3
Wobec nieletnich  145
Działania profilaktyczne w szkołach  261
Wykroczenia drogowe  2172
Założone blokady  376
Usunięte pojazdy nieużytkowane  1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych  79
Przeciwko obyczajowości  44
Osoby przekazane Policji  0
Zabezpieczenie imprez  12
Suma 5475