Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 329
Naruszenie ładu i porządku publicznego 34
Niszczenie zieleni i szkody leśne 138
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 32
Zanieczyszczenie terenu przez psy 5
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 12
Nielegalny handel 29
Kontrole placówek handlowych 4
Alkoholowe 825
Tytoniowe 284
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 91
Wobec osób bezdomnych 82
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 162
Działania profilaktyczne w szkołach 213
Wykroczenia drogowe 1628
Założone blokady 255
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 14
Przeciwko obyczajowości 29
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 23
Suma 4191