Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2014 roku wrzesień 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 420
Naruszenie ładu i porządku publicznego 33
Niszczenie zieleni i szkody leśne 167
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 154
Zanieczyszczenie terenu przez psy 7
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 9
Nielegalny handel 67
Kontrole placówek handlowych 2
Alkoholowe 1727
Tytoniowe 510
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 101
Wobec osób bezdomnych 44
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 186
Działania profilaktyczne w szkołach 178
Wykroczenia drogowe 2352
Założone blokady 249
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 37
Przeciwko obyczajowości 65
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 6318