Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w wrzesień 2013 roku wrzesień 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 796
Naruszenie ładu i porządku publicznego 45
Niszczenie zieleni i szkody leśne 109
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 163
Zanieczyszczenie terenu przez psy 23
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 56
Nielegalny handel 136
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1820
Tytoniowe 634
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 89
Wobec osób bezdomnych 50
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 355
Działania profilaktyczne w szkołach 200
Wykroczenia drogowe 2116
Założone blokady 179
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 19
Przeciwko obyczajowości 130
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 6936