Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: wrzesień 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2012 roku Wrzesień 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 815
Naruszenie ładu i porządku publicznego 32
Niszczenie zieleni i szkody leśne 20
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 294
Zanieczyszczenie terenu przez psy 18
Zwierzęta dzikie na terenie miasta
Nielegalny handel 140
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2097
Tytoniowe
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 81
Wobec osób bezdomnych 45
Nielegalne plakatowanie i graffiti 11
Wobec nieletnich 4661
Działania profilaktyczne w szkołach 266
Wykroczenia drogowe 1762
Założone blokady 196
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 42
Przeciwko obyczajowości 91
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 3
Suma 10577