Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Wrzesień 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2011 roku
Wrzesień 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1618
Naruszenie ładu i porządku publicznego 55
Niszczenie zieleni i szkody leśne 108
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 248
Zanieczyszczenie terenu przez psy 23
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 26
Nielegalny handel 80
Kontrole placówek handlowych 46
Alkoholowe 2637
Tytoniowe 660
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 49
Wobec osób bezdomnych 49
Nielegalne plakatowanie i graffiti 11
Wobec nieletnich 216
Działania profilaktyczne w szkołach 361
Wykroczenia drogowe 2347
Założone blokady 564
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 31
Przeciwko obyczajowości 267
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 9413