Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Wrzesień 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2010 roku
Wrzesień 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 833
Naruszenie ładu i porządku publicznego 40
Niszczenie zieleni i szkody leśne 130
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 229
Zanieczyszczenie terenu przez psy 23
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 50
Kontrole placówek handlowych 119
Alkoholowe 1748
Tytoniowe 823
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 77
Wobec osób bezdomnych 35
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 309
Działania profilaktyczne w szkołach 277
Wykroczenia drogowe 5030
Założone blokady 784
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 23
Przeciwko obyczajowości 152
Osoby przekazane Policji 8
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 10768