Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Wrzesień 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych we wrześniu 2009 roku
Wrzesień 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 263
Naruszenie ładu i porządku publicznego 78
Niszczenie zieleni i szkody leśne 201
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 105
Zanieczyszczenie terenu przez psy 62
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 24
Nielegalny handel 438
Kontrole placówek handlowych 41
Alkoholowe 2329
Tytoniowe 409
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 85
Wobec osób bezdomnych 21
Nielegalne plakatowanie i graffiti 21
Wobec nieletnich 164
Działania profilaktyczne w szkołach 114
Wykroczenia drogowe 4192
Założone blokady 220
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 26
Przeciwko obyczajowości 132
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 18
Suma 8936