Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Styczeń 2019

Autor: Robert Kacprzak

Liczba i rodzaj interwencji podjętych

w styczniu 2019 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 151
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 94
Spalanie odpadów 43
Niewłaściwy nadzór nad zwierzętami 29
Alkoholowe 266
Tytoniowe 575
Wykroczenia drogowe 3521
w tym: założone blokady 670
w tym: pojazdy usunięte z drogi na postawie art. 130a ust. 2a 45
w tym: wydane dyspozycje, które nie doszły do skutku (procedury wynikające z art. 130a ust. 2a) 24
Usunięte pojazdy nieużytkowane (na podst. art. 50a) 10
Nielegalny handel 9
Przeciwko obyczajowości 35
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Inne 3
SUMA 4739
w tym: wobec nieletnich 94
Nietrzeźwi przewiezieni do pogotowia socjalnego lub miejsca zamieszkania 115
Bezdomni przewiezieni do schroniska 1
Osoby przekazane Policji 1
Dzikie zwierzęta na terenie miasta 36
Działania profilaktyczne w szkołach 213
Działania prewencyjne 50
Zabezpieczenie imprez 30