Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: styczeń 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w styczniu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 157
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 51
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 25
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 24
Nielegalny handel 10
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 202
Tytoniowe 600
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 139
Wobec osób bezdomnych 241
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 31
Działania profilaktyczne w szkołach 288
Wykroczenia drogowe 4223
Założone blokady 1073
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 49
Przeciwko obyczajowości 35
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 8
Suma 7168