Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: styczeń 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w styczniu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 218
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 15
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 21
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 56
Nielegalny handel 12
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 205
Tytoniowe 405
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 111
Wobec osób bezdomnych 245
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 62
Działania profilaktyczne w szkołach 299
Wykroczenia drogowe 2373
Założone blokady 350
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 35
Przeciwko obyczajowości 13
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 14
Suma 4444