Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: styczeń 2016

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 119
Naruszenie ładu i porządku publicznego 15
Niszczenie zieleni i szkody leśne 28
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 42
Zanieczyszczenie terenu przez psy 8
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 78
Nielegalny handel 9
Kontrole placówek handlowych 3
Alkoholowe 243
Tytoniowe 179
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 106
Wobec osób bezdomnych 222
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 99
Działania profilaktyczne w szkołach 293
Wykroczenia drogowe 1774
Założone blokady 376
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 22
Przeciwko obyczajowości 21
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 3656