Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: styczeń 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2015 roku Styczeń 2015

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 287
Naruszenie ładu i porządku publicznego 17
Niszczenie zieleni i szkody leśne 33
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 163
Zanieczyszczenie terenu przez psy 19
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 9
Nielegalny handel 52
Alkoholowe 556
Tytoniowe 622
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 68
Wobec osób bezdomnych 127
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Działania profilaktyczne w szkołach 157
Wykroczenia drogowe 2048
Założone blokady 380
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 13
Przeciwko obyczajowości 40
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 4598