Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: styczeń 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2014 roku styczeń 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 488
Naruszenie ładu i porządku publicznego 44
Niszczenie zieleni i szkody leśne 11
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 207
Zanieczyszczenie terenu przez psy 33
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 22
Nielegalny handel 81
Kontrole placówek handlowych 11
Alkoholowe 619
Tytoniowe 551
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 115
Wobec osób bezdomnych 151
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 178
Działania profilaktyczne w szkołach 166
Wykroczenia drogowe 3108
Założone blokady 230
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 72
Przeciwko obyczajowości 98
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 6190