Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: styczeń 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2013 roku Styczeń 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 740
Naruszenie ładu i porządku publicznego 43
Niszczenie zieleni i szkody leśne 51
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 237
Zanieczyszczenie terenu przez psy 32
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 18
Nielegalny handel 65
Kontrole placówek handlowych 9
Alkoholowe 752
Tytoniowe 764
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 85
Wobec osób bezdomnych 125
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 352
Działania profilaktyczne w szkołach 213
Wykroczenia drogowe 2435
Założone blokady 436
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 28
Przeciwko obyczajowości 79
Osoby przekazane Policji 8
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 6478