Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Styczeń 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2012 roku
Styczeń 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 235
Naruszenie ładu i porządku publicznego 33
Niszczenie zieleni i szkody leśne 115
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 201
Zanieczyszczenie terenu przez psy 27
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 31
Nielegalny handel 32
Kontrole placówek handlowych 32
Alkoholowe 864
Tytoniowe 541
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 54
Wobec osób bezdomnych 104
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 183
Działania profilaktyczne w szkołach 318
Wykroczenia drogowe 3162
Założone blokady 516
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 77
Przeciwko obyczajowości 93
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 6626