Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Styczeń 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2011 roku
Styczeń 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 328
Naruszenie ładu i porządku publicznego 36
Niszczenie zieleni i szkody leśne 6
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 274
Zanieczyszczenie terenu przez psy 22
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 161
Kontrole placówek handlowych 31
Alkoholowe 1065
Tytoniowe 593
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 46
Wobec osób bezdomnych 46
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 304
Działania profilaktyczne w szkołach 337
Wykroczenia drogowe 3465
Założone blokady 920
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 66
Przeciwko obyczajowości 165
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 7777