Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Styczeń 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2010 roku
Styczeń 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 688
Naruszenie ładu i porządku publicznego 28
Niszczenie zieleni i szkody leśne 3
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 154
Zanieczyszczenie terenu przez psy 195
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 49
Nielegalny handel 104
Kontrole placówek handlowych 54
Alkoholowe 369
Tytoniowe 452
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 87
Wobec osób bezdomnych 87
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 209
Działania profilaktyczne w szkołach 353
Wykroczenia drogowe 5176
Założone blokady 469
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 4
Przeciwko obyczajowości 88
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 8582