Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Styczeń 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w styczniu 2009 roku
Styczeń 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 869
Naruszenie ładu i porządku publicznego 46
Niszczenie zieleni i szkody leśne 51
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 178
Zanieczyszczenie terenu przez psy 108
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 43
Nielegalny handel 235
Kontrole placówek handlowych 703
Alkoholowe 406
Tytoniowe 460
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 50
Wobec osób bezdomnych 58
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 187
Działania profilaktyczne w szkołach 280
Wykroczenia drogowe 2237
Założone blokady 232
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 45
Przeciwko obyczajowości 212
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 6410