Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Sierpień 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w sierpniu 2022 roku:
SM_Gdansk_statystyka_2022-08_sierpien