Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Sierpień 2021

Autor: Andrzej Hinz
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w sierpniu 2021 roku:
Statystyka Sierpień