Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w sierpniu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 94
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 58
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 24
Zanieczyszczenie terenu przez psy 0
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 28
Nielegalny handel 10
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 855
Tytoniowe 115
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 143
Wobec osób bezdomnych 178
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 28
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 2092
Założone blokady 611
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 58
Przeciwko obyczajowości 32
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 4346