Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2017

Liczba i rodzaj interwencji podjętych

w sierpniu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 173
Naruszenie ładu i porządku publicznego 19
Niszczenie zieleni i szkody leśne 128
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 25
Zanieczyszczenie terenu przez psy 0
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 29
Nielegalny handel 33
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 1368
Tytoniowe 440
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 150
Wobec osób bezdomnych 191
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 44
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 3540
Założone blokady 770
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 79
Przeciwko obyczajowości 53
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 7065