Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w sierpniu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 221
Naruszenie ładu i porządku publicznego 25
Niszczenie zieleni i szkody leśne 158
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 36
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 45
Nielegalny handel 57
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1124
Tytoniowe 319
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 143
Wobec osób bezdomnych 155
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 41
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 2297
Założone blokady 438
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 106
Przeciwko obyczajowości 36
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 5219