Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 242
Naruszenie ładu i porządku publicznego 24
Niszczenie zieleni i szkody leśne 91
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 55
Zanieczyszczenie terenu przez psy 5
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 43
Nielegalny handel 49
Kontrole placówek handlowych 5
Alkoholowe 1391
Tytoniowe 282
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 85
Wobec osób bezdomnych 57
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 55
Działania profilaktyczne w szkołach 6
Wykroczenia drogowe 1403
Założone blokady 234
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 34
Przeciwko obyczajowości 29
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 4108