Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2014 roku sierpień 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 450
Naruszenie ładu i porządku publicznego 28
Niszczenie zieleni i szkody leśne 281
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 107
Zanieczyszczenie terenu przez psy 9
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 32
Nielegalny handel 67
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 1760
Tytoniowe 341
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 100
Wobec osób bezdomnych 54
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 74
Działania profilaktyczne w szkołach 176
Wykroczenia drogowe 1804
Założone blokady 182
Usunięte pojazdy nieużytkowane 6
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 41
Przeciwko obyczajowości 74
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 5602