Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: sierpień 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2013 roku Sierpień 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 689
Naruszenie ładu i porządku publicznego 76
Niszczenie zieleni i szkody leśne 589
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 199
Zanieczyszczenie terenu przez psy 27
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 85
Nielegalny handel 173
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 2901
Tytoniowe 584
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 125
Wobec osób bezdomnych 34
Nielegalne plakatowanie i graffiti 11
Wobec nieletnich 157
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 2015
Założone blokady 180
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 54
Przeciwko obyczajowości 161
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 8261