Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Sierpień 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2011 roku
Sierpień 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1328
Naruszenie ładu i porządku publicznego 48
Niszczenie zieleni i szkody leśne 412
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 206
Zanieczyszczenie terenu przez psy 17
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 41
Nielegalny handel 71
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 3104
Tytoniowe 456
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 48
Wobec osób bezdomnych 37
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 46
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 3000
Założone blokady 685
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 40
Przeciwko obyczajowości 220
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 9781