Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Sierpień 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2010 roku
Sierpień 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 728
Naruszenie ładu i porządku publicznego 40
Niszczenie zieleni i szkody leśne 861
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 240
Zanieczyszczenie terenu przez psy 38
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 120
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2851
Tytoniowe 535
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 69
Wobec osób bezdomnych 30
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 108
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 4864
Założone blokady 541
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 6
Przeciwko obyczajowości 124
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 11175