Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Sierpień 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w sierpniu 2009 roku
Sierpień 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 447
Naruszenie ładu i porządku publicznego 56
Niszczenie zieleni i szkody leśne 992
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 81
Zanieczyszczenie terenu przez psy 37
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 303
Kontrole placówek handlowych 328
Alkoholowe 1086
Tytoniowe 249
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 49
Wobec osób bezdomnych 0
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 91
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 1533
Założone blokady 365
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 35
Przeciwko obyczajowości 81
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 5757