Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Październik 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w październiku 2022 roku:
Statystyka Październik 2022