Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2018

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październiku 2018 roku
Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 154
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 128
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 29
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 35
Nielegalny handel 19
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 777
Tytoniowe 594
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 128
Wobec osób bezdomnych 185
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 123
Działania profilaktyczne w szkołach 222
Wykroczenia drogowe 3624
Założone blokady 1107
Usunięte pojazdy nieużytkowane 13
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 70
Przeciwko obyczajowości 50
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 7
Suma 7273