Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w październiku 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 191
Naruszenie ładu i porządku publicznego 3
Niszczenie zieleni i szkody leśne 184
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 31
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 38
Nielegalny handel 18
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 550
Tytoniowe 785
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 105
Wobec osób bezdomnych 151
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 89
Działania profilaktyczne w szkołach 336
Wykroczenia drogowe 4283
Założone blokady 1007
Usunięte pojazdy nieużytkowane 9
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 59
Przeciwko obyczajowości 61
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 16
Suma 7919