Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w październiku 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 155
Naruszenie ładu i porządku publicznego 9
Niszczenie zieleni i szkody leśne 151
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 21
Zanieczyszczenie terenu przez psy 4
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 25
Nielegalny handel 19
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 486
Tytoniowe 463
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 110
Wobec osób bezdomnych 162
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 88
Działania profilaktyczne w szkołach 281
Wykroczenia drogowe 2434
Założone blokady 330
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 60
Przeciwko obyczajowości 20
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 4829