Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2015

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w październiku 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 228
Naruszenie ładu i porządku publicznego 18
Niszczenie zieleni i szkody leśne 110
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 48
Zanieczyszczenie terenu przez psy 5
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 43
Nielegalny handel 31
Kontrole placówek handlowych 6
Alkoholowe 674
Tytoniowe 425
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 129
Wobec osób bezdomnych 99
Nielegalne plakatowanie i graffiti 7
Wobec nieletnich 168
Działania profilaktyczne w szkołach 307
Wykroczenia drogowe 1621
Założone blokady 268
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 16
Przeciwko obyczajowości 17
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 14
Suma 4235