Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październik 2014 roku październik 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 469
Naruszenie ładu i porządku publicznego 49
Niszczenie zieleni i szkody leśne 104
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 150
Zanieczyszczenie terenu przez psy 9
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 6
Nielegalny handel 117
Kontrole placówek handlowych 4
Alkoholowe 1259
Tytoniowe 518
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 109
Wobec osób bezdomnych 75
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 155
Działania profilaktyczne w szkołach 280
Wykroczenia drogowe 2452
Założone blokady 534
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 62
Przeciwko obyczajowości 60
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 6436