Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październiku 2013 roku Październik 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 933
Naruszenie ładu i porządku publicznego 109
Niszczenie zieleni i szkody leśne 54
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 244
Zanieczyszczenie terenu przez psy 33
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 26
Nielegalny handel 172
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2012
Tytoniowe 716
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 110
Wobec osób bezdomnych 61
Nielegalne plakatowanie i graffiti 14
Wobec nieletnich 565
Działania profilaktyczne w szkołach 235
Wykroczenia drogowe 3061
Założone blokady 175
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 75
Przeciwko obyczajowości 133
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 3
Suma 8731