Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: październik 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październiku 2012 roku Październik 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1115
Naruszenie ładu i porządku publicznego 54
Niszczenie zieleni i szkody leśne 298
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 355
Zanieczyszczenie terenu przez psy 41
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 14
Nielegalny handel 175
Kontrole placówek handlowych 13
Alkoholowe 1855
Tytoniowe 1025
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 68
Wobec osób bezdomnych 41
Nielegalne plakatowanie i graffiti 11
Wobec nieletnich 573
Działania profilaktyczne w szkołach 407
Wykroczenia drogowe 2916
Założone blokady 417
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 53
Przeciwko obyczajowości 141
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 9579