Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Październik 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październiku 2011 roku
Październik 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1759
Naruszenie ładu i porządku publicznego 53
Niszczenie zieleni i szkody leśne 158
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 237
Zanieczyszczenie terenu przez psy 37
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 53
Nielegalny handel 85
Kontrole placówek handlowych 8
Alkoholowe 2428
Tytoniowe 730
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 84
Wobec osób bezdomnych 54
Nielegalne plakatowanie i graffiti 18
Wobec nieletnich 340
Działania profilaktyczne w szkołach 426
Wykroczenia drogowe 3018
Założone blokady 508
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 41
Przeciwko obyczajowości 305
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 3
Suma 10348