Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Październik 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w października 2010 roku
Październik 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1150
Naruszenie ładu i porządku publicznego 21
Niszczenie zieleni i szkody leśne 65
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 233
Zanieczyszczenie terenu przez psy 14
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 37
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1503
Tytoniowe 849
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 71
Wobec osób bezdomnych 39
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 306
Działania profilaktyczne w szkołach 408
Wykroczenia drogowe 5459
Założone blokady 1872
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 12
Przeciwko obyczajowości 152
Osoby przekazane Policji 6
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 12253