Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Październik 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w październiku 2009 roku
Październik 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 677
Naruszenie ładu i porządku publicznego 39
Niszczenie zieleni i szkody leśne 218
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 86
Zanieczyszczenie terenu przez psy 43
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 32
Nielegalny handel 367
Kontrole placówek handlowych 28
Alkoholowe 984
Tytoniowe 685
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 73
Wobec osób bezdomnych 45
Nielegalne plakatowanie i graffiti 20
Wobec nieletnich 244
Działania profilaktyczne w szkołach 217
Wykroczenia drogowe 5861
Założone blokady 115
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 13
Przeciwko obyczajowości 107
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 11
Suma 9871