Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Październik 2021

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w październiku 2021 roku:
Październik 2021