Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: marzec 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w marcu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 171
Naruszenie ładu i porządku publicznego 23
Niszczenie zieleni i szkody leśne 99
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 31
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 30
Nielegalny handel 33
Kontrole placówek handlowych 1
Alkoholowe 353
Tytoniowe 582
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 144
Wobec osób bezdomnych 190
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 69
Działania profilaktyczne w szkołach 264
Wykroczenia drogowe 4673
Założone blokady 835
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 90
Przeciwko obyczajowości 43
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 17
Suma 7663